November 28

Kørekort til 17-årige: Den komplette guide

0  comments

Kørekort til 17-årige: Den komplette guide

I maj måned blev det med et flertal besluttet at sænke kørekort alderen fra 18 til 17 år, men det blev ikke besluttet hvornår ordningen skulle træde i kraft fra. Det er det blevet nu.

Fra 1. januar 2017 må landets 17-årige køre bil såfremt de har bestået både den teoretiske og den praktiske prøve og så længe de ledsages af en voksen med kørekort. Det gælder dog fortsat at personer først må køre bil alene når de er fyldt 18 år.

Men allerede tre måneder før de unge fylder 17 år, altså når personen er 16 år og 9 måneder, må de sætte sig bag rattet og begynde kørekort forløbet – præcis et år tidligere end det er tilladt nu.

Ordningen kører over en 3-årig periode hvorefter det evalueres om den skal gøres permanent.

Gode erfaringer fra udlandet

Baggrunden for ordningen stammer fra udlandet, særligt Tyskland og Holland, hvor lignende initiativer har været indført med succes. Erfaring herfra viser at unge er involveret i færre uheld hvis de har øvet sig i at køre bil med en ledsager inden de får lov at køre bil alene som 18-årig, siger Rådet for Sikker Trafik, som længe har støttet op om ordningen.

Tanken bag er at bilister er i særlig stor risiko (op til 6 gange større risiko end erfarne bilister) for at være involveret i trafikuheld i de første to år med kørekort. Ved at lade dem køre bil med ledsager et år før de må køre alene, håber man at kunne gøre de unge mere erfarne inden de slippes løs på egen hånd.

Erfaringerne fra Tyskland viser at man kan skære omkring 20-25% ned i antallet af trafikulykker samt trafikforseelser som unge er involveret i, udtaler Jesper Sølund fra Rådet for Sikker Trafik der også understreger at der er tale om et forsøg.

I Norge hvor man har afprøvet lignende forsøg har man ikke set den samme markante positive forskel.

Erfaringerne fra udlandet viser også at omkring 20-30% af unge vil gøre brug af denne ledsager ordning.

Til dig som er eller fylder 17 år

Fra 1. januar 2017 kan du starte på køreskolen, når du er 16 år og 9 måneder. Du kan tidligst gå til praktisk køreprøve, når du er fyldt 17 år.

Før du kan få lov at starte kørekort forløbet, skal du have tilladelse til at køre bil fra begge dine forældre. De skal skrive under på at de giver dig lov til at ansøge om at få kørekort.

Når du har bestået både teoriprøven og den praktiske køreprøve må du køre bil så længe du har en erfaren bilist med i bilen, f.eks. din mor eller far.  Ledsageren skal være over 30 år, have haft kørekort i 10 år uden at have fået det frakendt og skal være i en tilstand hvor de kan overtage kørslen hvis nødvendigt.

Vær sikker på at du har helt styr på hvilke krav din ledsager skal leve op til for det er dit ansvar at have fortalt ledsageren om kravene. Hvis i bliver stoppet og kontrolleret af politiet skal du kunne dokumentere at du har oplyst dem om kravene.  Du kan se kravene til din ledsager længere nede i artiklen.

På Færdselsstyrelsens hjemmeside kan du downloade en særlig ledsagerblanket som både du og din(e) ledsager(e) kan underskrive. Du finder blanketten her.  Denne blanket kan fungere som dokumentation for at du har oplyst din ledsager om de krav de skal opfylde. Sørg altid for at have den underskrevet og med i bilen. Hvis du planlægger at køre med forskellige ledsagere skal de hver have udfyldt og underskrevet en blanket.

Følg os på Facebook for kørekort nyheder og gode tilbud på kørekort

Spørgsmål for 17-årige

Hvis jeg fylder 17 i starten af 2017, må jeg så starte på mit kørekort inden 1. januar?

Må jeg køre bil med en ledsager når jeg har fået mit midlertidige kørekort efter køreprøven?

Hvem har ansvaret for kørslen?

Hvad sker der hvis jeg kører uden ledsager?

Hvilke køretøjer må jeg køre?

Gode råd til at køre bil med ledsager

Formålet med at køre med en ledsager er at du kan få hjælp og vejledning mens du kører bil. Det er derfor bedst at din ledsager er en du kender godt og som du har tillid til.

Det er en god idé at træne din kørsel ofte og varieret, præcis som du gjorde da du gik til køreundervisning. Sørg for at køre i dagslys, mørke, godt vejr og dårligt vej samt at køre på forskellige typer af veje; motorvej, bykørsel og landevej. Det er vigtigt at du kører så meget som muligt så du kan øve dig i at håndtere forskellige situationer.

Det er en god idé på forhånd at have nogle aftaler med din ledsager, om hvordan kørslen skal foregå.

  • Snak med din ledsager om hvordan de bedst kan hjælpe dig med din kørsel.
  • Gør din ledsager opmærksom på hvis du har brug for at øve bestemte situationer.
  • Hav en klar aftale om hvordan i håndterer det hvis der opstår en farlig eller uventet situation.
  • Sørg for at i begge opfylder alle krav, så i kører lovligt.

Giv hinanden feedback når turen er slut. Hvad fungerede, hvad fungerede ikke så godt? Hvad skal i øve næste gang?

Find en køreskole i nærheden af dig

 

Forældre får ikke en påskefrokost chauffør

Der er nok allerede nu nogle forældre der klapper i hænderne over udsigt til at få en lille privat chauffør i huset, når de skal køres hjem fra påskefrokost.

Men den luksus kan de godt kaste en hvid pind efter og lade snapsen stå.

Et af kravene for at være ledsager til en 17-årig bilist er nemlig at man selv er i stand til lovligt at køre bil – altså at man ikke er påvirket af alkohol.

Andre krav er at ledsageren skal være fyldt 30 år og have haft kørekort i mindst 10 år. Der bliver altså ikke noget med at cruise rundt med sine lidt ældre venner.

Samtidig skal ledsageren have sit kørekort på sig, ellers får personen en bøde, ligesom at de ikke må have fået en betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet inden for de sidste 10 år.

Krav til dig som skal være ledsager for en 17-årig

Der er en række krav du skal opfylde hvis du vil fungere som ledsager for en 17-årig bilist:

  • Du skal være minimum 30 år
  • Du skal have haft kørekort til kategori B (almindeligt kørekort til bil) i mindst 10 år. I denne periode må du ikke have fået frakendt kørekortet, hverken betinget eller ubetinget.
  • Du skal medbringe dit eget kørekort.
  • Du skal til enhver tid kunne overtage føringen og køre bilen lovligt. Du må altså ikke have en promille på over 0,5, have indtaget ulovlige stoffer eller være så udmattet eller syg at du ikke forsvarligt kan køre bilen.
  • Det er din opgave at give den 17-årige råd og vejledning omkring kørsel samt at hjælpe ham eller hende med at bevare overblikket og roen under kørslen.

Den 17-årige er den juridiske fører af bilen, og er dermed den person der har ansvaret for kørslen.

Når du fungerer som ledsager for en 17-årig, må I kun køre i Danmark.

Spørgsmål for ledsagere

Hvor skal jeg sidde i bilen?

Hvem må jeg være ledsager for?

Må jeg fortsætte med at være ledsager for en 17-årig hvis jeg får et klip i kørekortet?

Kan jeg straffes hvis den 17-årige kører ulovligt eller kører galt?

Regler om forsikring

Ligesom hvis andre med gyldigt kørekort kører bilen, er det bilens lovpligtige forsikring der som udgangspunkt gælder når du kører med en 17-årig.

Du skal dog være opmærksom på, at du skal opfylde de førnævnte krav også selvom du kun er passager i bilen.

Vi anbefaler at du kontakter dit forsikringsselskab for at være på den sikre side, da nogle forsikringer har højere selvrisiko for førere under 25 år.

Nogle forsikringer har højere selvrisiko for førere under 25 år.

Skepsis fra politi og kørelærere

Hos Dansk Kørelærer-Union bliver forsøgsordningen modtaget med en vis skepsis.

”Vi tror mere på, at vi skal blive bedre til at holdningsbearbejde de unge, så de får en mere trafiksikker adfærd”

Sådan siger René Arnt formand for DKU og understreger at unionen ikke forholder sig til om den ene eller anden alder er at foretrække.

I stedet ser de det fra et fagligt perspektiv og efterlyser flere undervisningstimer, for den vej igennem at nedbringe antallet af ulykker.  

Også politiet udtrykker en anelse bekymring.

”Det vil kræve, at vi stopper mange flere biler, end vi gør i dag” siger formanden for politiforbundet Claus Oxfelt, med henvisning til at kontrollere både de unge trafikanter samt deres ledsagere.

Venner lader ikke hinanden køre uforsvarligt. Del artiklen.

Følg os på Facebook for nyheder om kørekort og gode tilbud på kørekort

FIND KØRESKOLER I HELE LANDET

Find en kvalificeret kørelærer nær dig

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"49806":{"name":"Main Accent","parent":-1},"3a0f6":{"name":"Accent Light","parent":"49806","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"49806":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"3a0f6":{"val":"rgb(238, 242, 247)","hsl_parent_dependency":{"h":209,"l":0.95,"s":0.36}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"49806":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45,"a":1}},"3a0f6":{"val":"rgb(240, 244, 248)","hsl_parent_dependency":{"h":209,"s":0.36,"l":0.95,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Previous

Tags


You may also like

5 Gode råd – vejen til kørekortet

København kører af h…. til – hvad med din by?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"d5091":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"d5091":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)","hsl":{"h":210,"s":0.78,"l":0.01,"a":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"d5091":{"val":"rgb(47, 138, 229)","hsl":{"h":210,"s":0.77,"l":0.54,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"57caf":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"57caf":{"val":"var(--tcb-local-color-d5091)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"57caf":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
subscribe to the newsletter