Regler for kørekort

Når du skal have udstedt dit kørekort skal ansøgning indleveres til et borgerservicecenter i din kommune. De vil stå for den praktiske behandling af sagen.

I din ansøgning skal du vedlægge et vellignende billede af dig selv, en lægeerklæring fra din egen læge og dit førstehjælpsbevis. Hvis du ikke har et gyldigt pas, kan du i stedet medbringe dit sundhedskort, din navne-, fødsels- eller dåbsattest samt billedlegitimation.

I langt de fleste tilfælde vil din kørelærer tage sig af alt det praktiske.

Betingelser og krav for at få kørekort

 • Du skal have bopæl i Danmark
 • Du skal have opholdstilladelse, medmindre du har ret til at opholde dig i landet uden tilladelse
 • Du skal have et godkendt helbred. Dette gælder bl.a. din hørelse, syn, psykiske og fysiske handicap, nyre- og hjertesygdomme, epilepsi og sukkersyge. I tilfælde hvor der er tvivl om helbredet (med undtagelse af synet) bliver sagen afgjort af politiet.

Kørekortkategorier

Kørekort er opdelt i kategorier alt efter hvilke køretøjer du har lov til at betjene. Hver kategori er tildelt et bogstav, begyndende med A til motorcykel. Læs reglerne for motorcykelkørekort her.

Almindelig bil – Kategori B

Du skal være 18 år for at få udstedt et kørekort til almindelig bil. Almindelig bil dækker over:

 • En personbil med højst 8 siddepladser udover føreren af bilen (9 i alt) og en maks totalvægt på 3.500 kg.
 • Varebil med en maks totalvægt på 3.500 kg
 • Person- eller varebil med påhæng. Maks totalvægt 750 kg
 • Person- eller varebil med påhæng på over 750 kg, hvis bilen samt påhæng til sammen ikke vejer mere end 3.500 kg.
 • Trehjulet motorcykel
 • Traktor
 • Knallert
 • 29 teoritimer
 • 4 lektioner af 45 minutters kørsel på manøvrebane
 • 16 lektioner af 45 minutters kørsel på vej
 • 5 lektioner af 45 minutter på køreteknisk anlæg

Lastbiler - kategori C

Lastbiler dækker over biler der har en totalvægt på over 3.500 kg. Det er et krav at du har almindeligt kørekort af kategori B for at kunne tage kørekort til lastbil.

Du skal være 21 år for at kunne tage kørekort til lastbil.

Bus - kategori D

Bus dækker over biler der har mere end otte siddepladser ud over føreren (9 i alt). Det er et krav at du har almindeligt kørekort af kategori B for at kunne tage kørekort til bus.

Du skal være 24 år for at kunne tage kørekort til bus.

Påhængskøretøj - kategori B/E, C/E og D/E

Denne kategori giver dig lov til at køre med påhæng som vejer over 750 kg med dit respektive kørekort. Det er et krav at du har kørekort af kategori B, C eller D for at kunne tage påhængskørekort til samme kategori. Det vil sige at hvis du vil have kørekort til at køre med påhæng på over 750 kg med bus, så skal du først have et kørekort af kategori D.

Erhvervskørekort (taxi, turistbus etc.)

Du skal være fyldt 21 år for at få udstedt et erhvervskørekort, og du skal have kørekort der er gyldigt for det køretøj du skal føre.

For at få erhvervskørekort skal du op til en særlig køreprøve. Denne køreprøve kræver ikke nogen køreundervisning forud for prøven.

Der kan ikke blive anvendt tolk under prøven.

Erhvervskørekort kan kun udstedes til bil eller bus, og giver kun ret til at køre det som man har været til prøve i.

Gyldigheden af dit kørekort

Kørekort til bil og motorcykel bliver udstedt til at være gyldigt i 15 år, mens kørekort til lastbil og bus er gyldigt indtil du fylder 50 år. Når du er fyldt 50 år kan du forny dit kørekort for 5 år ad gangen indtil du bliver 70 år. Efter 70 år bliver gyldighedstiden fastsat på baggrund af din alder i henholdsvis 4, 3, 2 eller 1 år.

Fornyelse af kørekort

Hvis du skal forny dit kørekort skal du henvende dig til et af kommunernes borgerservicecentre. Ligesom ved udstedelse skal du medbringe et vellignende billede af dig selv samt en lægeerklæring fra din egen læge. Har du ikke noget gyldigt kørekort eller pas kan du i stedet medbringe enten en navne-, dåbs- eller fødselsattest samt billede ID.

Internationalt kørekort

Du kan få et internationalt kørekort hvis du skal køre bil eller andet under et længere udlandsophold. Et internationalt kørekort er ikke en erstatning for dit almindelige kørekort, men blot en bekræftelse eller en oversættelse af dit kørekort, der fortæller at du har ret til at køre bil eller hvad du har kørekort til.

Du kan få en ansøgningsblanket hos kommunen, og du skal vedlægge foto og legitimation, men du behøver ingen lægeattest.

Gyldigheden på et internationalt kørekort er på et år, og du kan ikke anvende det i Danmark.

Prøveperiode

Når du får udsted dit kørekort er det på prøve i de første tre år. Hvis du i denne periode overtræder færdselsloven groft, får du et kørselsforbud og må ikke længere køre bil før dit forbud er løftet.

For at få løftet forbuddet skal du gennemgå en særlig køreundervisning, både i teori og i praksis, eller du skal gennemgå et kursus i alkohol og trafik og bestå en ny køreprøve.

FIND KØRESKOLER I HELE LANDET

Find en kvalificeret kørelærer nær dig